top of page

Tuettu asuminen

Tuetun asumisen asiakkaat ovat kuuroja, kuurosokeita, viittomakommunikaatiota käyttäviä ja muita kommunikoinnissa tukea tarvitsevia henkilöitä. Tuettu asuminen sopii asukkaille, jotka selviytyvät päivittäisistä toimistaan melko itsenäisesti, mutta tarvitsevat kuitenkin ohjausta, tukea tai apua arkeensa. Tuettua asumista järjestetään sosiaalihuoltolain (SHL 21 a §) perusteella.
 

Tuetun asumisen tavoitteena on, että asukas voi elää mahdollisimman itsenäisesti omassa kodissaan. Tuetussa asumisessa vahvistetaan asukkaiden omatoimisuutta ja tuetaan heitä toteuttamaan omien valintojensa mukaista elämää. Tärkeitä tavoitteita ovat ymmärretyksi tuleminen ja mahdollisuus käyttää omaa kieltään, itsemääräämisoikeuden tukeminen ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistäminen.
 

Tuetussa asumisessa asukasta tuetaan esimerkiksi:

  • sosiaalisten suhteiden luomisessa ja ylläpitämisessä

  • kommunikaatiossa ja vuorovaikutuksessa

  • arjen askareiden hoitamisessa, kuten itsestään huolehtimisessa, ruoan valmistuksessa, kodinhoidossa ja asioinnissa kodin ulkopuolella

  • säännöllisen elämänrytmin löytämisessä

  • lääkehoidossa ja terveydestä huolehtimisessa

  • raha-asioiden hoidossa ja

  • vapaa-ajan harrastuksissa ja niihin kannustamisessa

bottom of page