top of page

ASUMISEN TUKI

Tuettu-asuminen
Palveluasuminen

Tuettu asuminen

Tuettu asuminen sopii kuuroille, kuurosokeille, viittomakieltä ja viittomakommunikaatiota käyttäville sekä muille kommunikoinnissa tukea tarvitseville asiakkaille, jotka selviytyvät päivittäisistä toimistaan melko itsenäisesti, mutta tarvitsevat kuitenkin ohjausta, tukea tai apua arkeensa. Tuetun asumisen tavoitteena on, että asiakas voi elää mahdollisimman itsenäisesti omassa kodissaan. 
 

Tärkeitä tavoitteita ovat ymmärretyksi tuleminen ja mahdollisuus käyttää omaa kieltään, itsemääräämisoikeuden tukeminen ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistäminen. Tuetun asumisen asunnot sijaitsevat pääsääntöisesti säätiön palvelukeskusten lähiympäristössä tavallisissa asunto-osakeyhtiöissä.

 
Jokaisen asiakkaan kanssa tehdään yksilöllinen palveluiden toteuttamissuunnitelma asiakkaan elämäntilanteen sekä omien toiveiden ja tarpeiden pohjalta. Erityisen merkittävää on viittomakielen tai muun yksilöllisen vuorovaikutustavan huomioiminen. Asiakasta tuetaan asiakkaan käyttämällä kielellä hänen tarpeidensa mukaan esimerkiksi kommunikaatiossa ja vuorovaikutuksessa, arjen askareiden hoitamisessa sekä vapaa-ajan harrastuksissa.

Palveluasuminen ja yhteisöllinen asuminen

Palveluasuminen/yhteisöllinen asuminen sopii kuuroille, kuurosokeille, viittomakieltä ja viittomakommunikaatiota käyttäville sekä muille kommunikoinnissa tukea tarvitseville asiakkaille, jotka tarvitsevat apua tai tukea päivittäisissä toimissa. Asiakkaat saavat säännöllistä apua tai tukea useita kertoja päivässä kaikkina viikonpäivinä.

 
Palveluasumisen/yhteisöllisen asumisen asunnot ovat yksiöitä tai kaksioita ja ne sijaitsevat säätiön palvelukeskuksissa. Asumiseen kuuluvat asiakkaan vuokraama asunto sekä asumiseen liittyvät palvelut, jotka ovat tarpeellisia asiakkaan jokapäiväisessä arjessa. Jokaisen asiakkaan kanssa tehdään yksilöllinen palveluiden toteuttamissuunnitelma asiakkaan elämäntilanteen sekä omien toiveiden ja tarpeiden pohjalta. Erityisen merkittävää on viittomakielen tai muun yksilöllisen vuorovaikutustavan huomioiminen palveluissa.

 

Asuminen sisältää omakielistä virkistys- ja harrastustoimintaa ja tarjoaa mahdollisuuden omakieliseen vertaisryhmään. Asiakkailla on useassa palvelukeskuksessamme myös mahdollisuus saada henkilökohtaista apua omannäköisen arjen toteuttamiseen, mikäli hyvinvointialue on tehnyt tästä päätöksen.

Ympärivuorokautinen palveluasuminen

Ympärivuorokautinen palveluasuminen säätiön palvelukeskuksissa sopii kuuroille, kuurosokeille, viittomakieltä ja viittomakommunikaatiota käyttäville sekä muille kommunikoinnissa tukea tarvitseville asiakkaille, jotka tarvitsevat apua tai tukea päivittäisissä toimissa. Asiakkaat saavat tarpeidensa mukaisesti jatkuvaa tukea, hoitoa ja huolenpitoa vuorokaudenajasta riippumatta.


Ympärivuorokautiseen palveluasumiseen kuuluvat asiakkaan vuokraama asunto, ympärivuorokautinen hoito ja huolenpito sekä asumiseen liittyvät palvelut, jotka ovat tarpeellisia asiakkaan jokapäiväisessä arjessa. Jokaisen asiakkaan kanssa tehdään yksilöllinen palveluiden toteuttamissuunnitelma asiakkaan elämäntilanteen sekä omien toiveiden ja tarpeiden pohjalta. Erityisen merkittävää on viittomakielen tai muun yksilöllisen vuorovaikutustavan huomioiminen palvelussa.


Asuminen sisältää omakielistä virkistys- ja harrastustoimintaa ja tarjoaa mahdollisuuden omakieliseen vertaisryhmään. Asiakkailla on useassa palvelukeskuksessamme myös mahdollisuus saada henkilökohtaista apua omannäköisen arjen toteuttamiseen, mikäli hyvinvointialue on tehnyt tästä päätöksen.

Y-vuorokautinen

Lyhytaikainen huolenpito

Lyhytaikaisen huolenpidon tarkoituksena on turvata oman perheen tai muun läheisen kanssa asuvan asiakkaan lyhytaikainen avun ja tuen tarve silloin, kun huolenpidosta vastaavat läheiset ovat estyneet huolehtimasta hänestä tai tarvitsevat lepoa ja virkistystä. Kuurojen Palvelusäätiö sr:n toteuttama lyhytaikainen huolenpito sopii kuuroille, kuurosokeille, viittomakieltä ja viittomakommunikaatiota käyttäville sekä muille kommunikoinnissa tukea tarvitseville asiakkaille. 


Asiakkaan kielelliset ja kommunikaatioon liittyvät tarpeet sekä omat vahvuudet sekä kehittämisen ja kiinnostuksen kohteet otetaan huomioon palvelua toteutettaessa. Lyhytaikainen huolenpito antaa mahdollisuuden saada uusia kokemuksia, laajentaa sosiaalisia suhteita ja opetella selviämään erilaisissa tilanteissa sekä oppia luottamaan myös muiden kuin läheisten henkilöiden antamaan apuun. 


Palvelu tarjoaa etenkin nuorille sekä pitkään lapsuudenkodissa asuneille aikuisille mahdollisuuden harjoitella itsenäistymistä ja se voi helpottaa myös läheisiä siirtämään huolenpitovastuuta vähitellen muille henkilöille. Lyhytaikainen huolenpito voi toimia myös arviointijaksona, jonka aikana asiakkaan tilannetta, toimintakykyä ja palvelujen tarvetta kartoitetaan ja asiakkaan tarpeisiin sopivaa asumismuotoa arvioidaan.
 

L-huolenpito
bottom of page