top of page

Miten toimimme

Kuurojen Palvelusäätiö sr on valtakunnallinen, voittoa tavoittelematon säätiömuotoinen palveluntuottaja. Meille on tärkeää, että asiakkaamme tulevat kohdatuksi ja ymmärretyksi sillä kommunikointikeinolla, jota he käyttävät. Tämä rakentaa osaltaan turvallista arkea asiakkaillemme. Säätiön palveluiden ytimenä on tarjota palveluita viittomakielellä sekä muilla asiakkaan käyttämillä kommunikointikeinoilla. Yhteisen kielen mukana syntyy yhteisöllisyyden kokemus, joka tukee kaikkia asiakkaan hyvinvoinnin ja toimintakyvyn osa-alueita.

 

Palvelukeskuksissamme asiakkaat voivat kokea osallisuutta ja heidän arkensa sisältää merkityksellisiä tapahtumia – päivätoimintaa, työtoimintaa, harrastus- ja virkistystoimintaa sekä retkiä. Ammattitaitoinen henkilöstömme ottaa asiakkaan yksilölliset tarpeet huomioon arjen toiminnan suunnittelussa. Asiakaskyselyissämme sekä omaisille lähetettävissä palautekyselyissä saamme jatkuvasti kiittäviä arvosanoja.  

 

Palvelutoiminnan lisäksi säätiö järjestää kaikille avointa ja maksutonta toimintaa kolmessa STEA-rahoitteisessa hankkeessa. Poveri-hankkeessa parannetaan viittomakielisten henkilöiden työelämävalmiuksia ja työllistymistä, Passi-ohjelmassa jaetaan terveyttä ja hyvinvointia edistävää tietoa viittomakielellä ja Juniori-ohjelma tukee perheitä, joissa on viittomakommunikaatiota käyttäviä lapsia. STEA:n tekemän arvioinnin mukaan kaikkien kolmen toiminnan tuloksellisuus on erinomaisella tasolla.

Takaisin

bottom of page