top of page

Miksi olemme olemassa

Kuurojen Palvelusäätiö sr:n historia ulottuu eri vaiheiden kautta vuoteen 1897. Säätiön tarkoituksena on tuottaa kuurojen ja kuurosokeiden asemaa parantavia palveluja, erityisesti asumispalveluja ja ylläpitää päivä- ja työtoimintaa. Lisäksi säätiön tarkoituksena on toimintansa avulla edistää kuurojen, kuurosokeiden, viittomakieltä ja viittomakommunikaatiota käyttävien sekä muiden kommunikoinnissa tukea tarvitsevien ihmisten hyvinvointia, osallisuutta ja yhdenvertaisuutta. 

Kuurojen Palvelusäätiö sr tuottaa laaja-alaisia palveluita viittomakielellä sekä muilla asiakkaan käyttämillä kommunikointikeinoilla. Palvelemme asiakkaitamme valtakunnallisesti kuudessa eri puolilla Suomea sijaitsevassa palvelukeskuksessamme. Asiakaskuntamme on monimuotoinen, mutta heitä yhdistävät viittomakieli, viittomakommunikaatio tai muut kommunikointikeinot, joita he käyttävät omassa vuorovaikutuksessaan. Säätiön henkilöstö on viittomakielen taitoista ja meillä on laaja-alaista kommunikaatio-osaamista.

Takaisin

bottom of page