top of page

Väitöskirja kuurojen ihmisten vuorovaikutuksen muuttumisesta muistisairauden myötäKun kuuro ihminen menettää aloitekykynsä muistisairauden johdosta, on vaarana, että sosiaaliset suhteet vähenevät ja se johtaa usein syrjäytymiseen. Minna Rantapää selvitti väitöskirjassaan, miten kuurojen ihmisten vuorovaikutus muuttuu muistisairauden johdosta ja miten läheiset ja hoitajat tukevat viestinnällään heitä.


"Väitös haastaa terveydenhuollon ammattihenkilöitä, hoitajia ja laajemminkin yhteiskuntaa tunnistamaan viittomakielisen vähemmistön kokemukset ja tarpeet. Kun tunnistetaan kuurojen muistisairaiden ihmisten kulttuurinen ja kielellinen ainutlaatuisuus, voidaan myös luoda supportiivisempia ympäristöjä. Viittomakielisellä sosiaalisella tuella vastataan kuurojen erityisiin kommunikaatiotarpeisiin ja parannetaan heidän hyvinvointiaan ja elämänlaatuaan."


Terveystieteiden maisteri, filosofian maisteri, sairaanhoitaja Minna Rantapää väittelee logopedian alaan kuuluvasta aiheesta Supportive strategies used by family members and formal caregivers in social interaction with deaf people with dementia 8.3.2024 klo 13 Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan Biomedicumin salissa 2.


Lue lisää: STT Info

55 katselukertaa0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comments


bottom of page